Gold Hair s.r.o.

+48 735 700 047

(Pn.-Pt. 9:00 - 17:00)

Polityka prywatności

Zasady polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego goldhair.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

Właścicielem Sklepu Internetowego jest:

Gold Hair s.r.o.  

Karasova 1130/23

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Republika Czeska

NIP: CZ04799241, REGON: 04799241 (zwany dalej „Administratorem”).

 

Dane kontaktowe Administratora:

Adres do wysyłki: Gold Hair s.r.o., Karasova 1130/23, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Republika Czeska

Numer telefonu: +48 735 700 047

E-mail: info@goldhair.pl

Gold Hair s.r.o. dba o poszanowanie prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

1. Przepisy wprowadzające

Dane osobowe zbierane przez Gold Hair s.r.o. są przetwarzane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej oraz w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

 

2. Rodzaj przetwarzanych danych, sposób pozyskiwania, cele oraz podstawa prawna

2.1 Rodzaj przetwarzanych danych

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, NIP, REGON, login do konta na Stronie;
 • Dane kontaktowe: adres (ulica z numerem domu i mieszkania, kod pocztowy
  i miejscowość), kraj, numer telefonu, adres e-mail;
 • Inne, np.: dane zyskane za pomocą cookies, adres IP, adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego oraz inne, podobne informacje.

2.2 Sposób pozyskiwania danych

Dane są dostarczane przez Klienta, głównie przy zakładaniu konta na Stronie Internetowej (ewent. w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego). W przypadku zmiany Państwa danych, prosimy o kontakt.

2.3 Cele oraz podstawa prawna

 • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym oraz w zamówieniu możemy przetwarzać na podstawie i w celu realizacji umowy (oraz dostawy towaru). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Dane osobowe podane przy zakładaniu konta na Stronie Internetowej możemy przetwarzać w celu umożliwienia dostępu do konta oraz jego prowadzenia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • Adres e-mail podany w zamówieniu możemy przetwarzać celem przesłania Newslettera dotyczącego towarów podobnej kategorii do tej dotyczącej konkretnego zamówienia. Na żądanie Klienta przestajemy wysyłać Newsletter.
  W przypadku zgody na otrzymywanie Newslettera możemy przetwarzać dane osobowe celem jego przesyłania. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies przetwarzamy na podstawie zgody Klienta, której udziela za pomocą ustawień wybranej przeglądarki internetowej. Dane osobowe zebrane za pomocą plików cookies przetwarzamy w celu wsparcia usługi kont klienckich, ulepszania usług, analizy zwyczajów klienckich oraz w celach marketingowych.
 • Dane osobowe zebrane za pomocą formularzy, złożonych zamówień lub w ramach rejestracji konta są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania zawartych umów. 

 

 

3. Prawa osób, których dane dotyczą

3.1 Prawo do cofnięcia zgody

Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych odbywa się za pośrednictwem e-maila, który musi zostać wysłany Administratorowi.

3.2 Prawo dostępu do danych

Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie o przetwarzaniu jego danych osobowych. Jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informację o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych. 

Na żądanie Administrator wydaje Klientowi kopię przetworzonych danych. Administrator może zażądać opłaty za wydanie kopii, jednak nie wyższej niż poniesione koszty jej przygotowania.

3.3 Prawo do sprostowania danych

Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Żądanie zmiany danych Klient musi skierować kontaktując się mailowo z Administratorem.

3.4 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych we wskazanych przez niego celach. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator zaprzestaje przetwarzania danych we wskazanych przez Klienta celach.

3.5 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych w przypadku:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
  lub w których były przetwarzane;
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane
  w oparciu o jego zgodę;
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

3.6 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych
w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych.

3.7 Prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi,
a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania
i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

3.8 Sposoby skorzystania z praw

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

 

 

4. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, w której będzie to niezbędne do realizacja zawartej umowy.  

Dane osobowe przetwarzają:

 • Google LLC;
 • Facebook Inc.;
 • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., REGON: 631058749;
 • Poczta Polska S.A., NIP:5250007313, REGON: 010684960;
 • Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306;
 • RELIGIS s.r.o., IČ: 27786366.

 

5. Pliki cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. Nie wszystkie pliki cookies gromadzą dane osobowe. Klient za pomocą ustawień przeglądarki internetowej ma możliwość zaprzestania korzystania z plików cookies. Zaprzestanie korzystania z plików cookies może wpłynąć na poprawne działanie Strony Internetowej.

5.1 Rodzaj wykorzystywanych plików cookies

Gold Hair s.r.o. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;
 • cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

Dane uzyskane za pośrednictwem cookies własnych są anonimowe.

Gold Hair s.r.o. wykorzystuje cookies własne (sesyjne lub/oraz trwałe) w celu:

 • poprawnego działania Strony Internetowej;
 • poprawnego działania oraz obsługi kont klienckich;
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności (czas spędzony na Stronie, ilość odwiedzin itp.) 

Gold Hair s.r.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą działań marketingowych.

Za pośrednictwem cookies zewnętrznych może dochodzić do pozyskiwania
i przetwarzania danych osobowych.

5.2 Usługi wykorzystywane wraz z plikami cookies

Do obsługi Newslettera jest wykorzystywana usługa Google Analytics oraz ewentualnie inne usługi świadczone przez Google LLC oraz usługa Facebook Pixel świadczona przez Facebook Inc. W celu sprawdzenia, jak Google LLC przetwarza dane osobowe, należy kliknąć w link:

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl

 

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych wchodzą w życie 25.05.2018.

99% dostępnych produktów

99% dostępnych produktów

Ponad 1000 produktów

Ponad 1000 produktów

Dostawa od 10.50 zł

Dostawa od 10.50 zł

10 lat na rynku

10 lat na rynku

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo

Pliki cookie pomagają nam osiągnąć Wasze zadowolenie. Pliki cookie pomagają nam kontrolować zawartość strony i reklamy, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Więcej informacji