Gold Hair s.r.o.

+48 735 700 047

(Pn.-Pt. 9:00 - 17:00)

Regulamin zakupów

 

Regulamin zakupów dla Konsumentów (osób fizycznych)

Niniejszy regulamin dla osób fizycznych (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Gold Hair s.r.o., znajdującego się pod adresem www.goldhair.pl (zwany dalej „Stroną internetową”) pomiędzy:

naszą firmą:

Gold Hair s.r.o.

Karasova 1130/23

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Republika Czeska

NIP: CZ04799241

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Handlowym, prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Ostrawie (Republika Czeska), sekcja C, przegródka nr 65202;

adres do korespondencji:

Gold Hair s.r.o.

Karasova 1130/23

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Republika Czeska

Numer telefonu: +48 735 700 047

E-mail: info@goldhair.pl

dalej zwanym Sprzedawcą a klientem sklepu, dalej zwanym Kupującym.

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1.1 Streszczenie postanowień Regulaminu

Umowa kupna stanowi, że jako Sprzedawca zobowiązujemy się dostarczyć Kupującemu zamówiony towar, Kupujący natomiast zobowiązuje się do odbioru towaru oraz uiszczenia zapłaty za ten towar. W celu zawarcia umowy należy sporządzić zamówienie i dostarczyć je Sprzedawcy (według punktu 2.). Informacje o cenach znajdują się w punkcie 3. Sposoby płatności oraz dostawy znajdują się w punkcie 4. oraz 5. Informacje o możliwości odstąpienia od umowy znajdują się w punkcie 6. Sposób składania i rozwiązywania reklamacji jest zawarty w Procedurze reklamacyjnej.

1.2 Czym jest umowa konsumencka?

Umowa konsumencka stanowi, że Kupujący jest osobą fizyczną i zakupiony towar wykorzystuje na potrzeby własne, natomiast w przypadku korzystania z towaru w ramach prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania zawodu nie obowiązuje regulamin dla osób fizycznych, ale Regulamin dla przedsiębiorców i osób prawnych.

1.3 Które przepisy regulują prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego?

Przede wszystkim kierujemy się zawartą umową, na którą składają się następujące dokumenty:

 • zasadami Regulaminu zakupów, które określają prawa i obowiązku obu stron umowy;
 • Procedurą reklamacyjną dla osób fizycznych, w której określone są zasady reklamowania towaru;
 • zasadami Polityki prywatności, które traktują o ochronie Państwa danych osobowych;
 • warunkami i przepisami wymienionymi na Stronie Internetowej, szczególnie przy zawieraniu umowy
 • zamówieniem i jego przyjęciem z naszej strony.

W sprawach, które nie zostały określone w umowie, postępujemy zgodnie z przepisami prawa, szczególnie według następujących przepisów prawnych:

 • ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks Cywilny Republiki Czeskiej, ze zmianami (zwany dalej „Kodeksem Cywilnym”);
 • ustawa nr 634/1992 Dz.U. O ochronie konsumenta, z późniejszymi zmianami (tylko w przypadku osoby fizycznej).

W przypadku, że Państwa miejsce zamieszkania znajduje się poza granicami Republiki Czeskiej lub Państwa stosunek prawny podlega pod inne elementy prawa międzynarodowego, wyrażają Państwo zgodę na to, że nasza firma przestrzega prawa Republiki Czeskiej. W przypadku, że kraj Państwa pochodzenia gwarantuje szerszą ochronę praw konsumentów niż Republika Czeska, zostanie Państwu zagwarantowana ochrona na takim samym poziomie.

1.4 Wyrażenie zgody na postępowanie według Regulaminu zakupów

Wyrażają Państwo zgodę na postępowanie według niniejszego Regulaminu poprzez złożenie zamówienia oraz jego potwierdzenie na Stronie Internetowej. Jednocześnie potwierdzają Państwo, że zaznajomili się z postanowieniami tego Regulaminu.

1.5 Co należy wiedzieć o sprzedaży włosów?

Towarem sprzedawanym za pośrednictwem Strony Internetowej są ludzkie włosy. Zgodnie z § 112 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej (wymienionym w punkcie 1.3) włosy ludzkie są rzeczą ruchomą, która może zostać przekazana dalej jako zapłata, w tym przypadku sprzedaż towaru nie jest w żaden sposób ograniczona.

Ze względu na właściwości ludzkich włosów przed ich zalecamy skonsultować możliwości wykorzystywania, wybór odcienia oraz  typ włosów ze specjalistą. W sprawach wcześniej wymienionych zachęcamy do kontaktu z nami, z przyjemnością doradzimy Państwu odpowiedni produkt.

1.6 Co jeszcze dotyczącego Regulaminu zakupów należy wiedzieć?

W przypadku, że niektóre postawienia niniejszego Regulaminu są nieważne, bezskuteczne lub nie mają zastosowania (lub takie się staną), należy kierować się przepisami, których sens jest najbardziej zbliżony do tych postanowień. W ten sposób nie zostaje naruszona ważność pozostałych przepisów.

Brzmienie Regulaminu możemy zmieniać lub uzupełniać. Państwa prawa i obowiązki zawsze wynikają z brzmienia Regulaminu, który był ważny w momencie podjętych przez Państwa działań handlowych. Zmiana lub uzupełnienie Regulaminu są możliwe tylko poprzez pisemną formę.

 

2. UMOWA KUPNA

2.1 Jak zawierana jest umowa kupna?

Dla zawarcia umowy jest konieczne nadesłanie przez Państwa zamówienia zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie przez nas tego zamówienia. Zwracamy uwagę, że prezentacja towaru na Stronie Internetowej ma charakter jedynie informacyjny, nie jest to przedstawienie towaru w myśl przepisów § 1732 ustęp 2. Kodeksu Cywilnego.

2.2 Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie możecie Państwo złożyć zawsze za pośrednictwem Strony Internetowej (poprzez wypełnienie formularza) lub w inny sposób, który jest możliwy na Stronie Internetowej. Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje zawarte w formularzu.

Przed nadesłaniem zamówienia należy skontrolować dane osobowe, naciśnięcie przycisku „Dokończyć zakup” spowoduje, że Państwa zamówienie będzie już wiążące.

2.3 Czy jest możliwa zmiana zamówienia lub rezygnacja z niego?

Zamówienie, którego jeszcze nie otrzymaliśmy, możecie Państwo modyfikować za pośrednictwem telefonu lub maila. Wszystkie przyjęte przez nas zamówienia są wiążące. Późniejsza rezygnacja z zamówienia lub jego zmiana jest możliwa jedynie po uzgodnieniu z nami. W przypadku rezygnacji z zamówienia dotyczącego towaru, którego zwrot nie jest możliwy (szczegóły w punkcie 6.), mamy prawo do rekompensaty w wysokości kwoty, która została przez nas poniesiona w związku z realizacją zamówienia.

2.4 Jak dowiedzą się Państwo, że zamówienie zostało przyjęte i kiedy umowa została zawarta?

Umowa została zawarta w chwili, w której otrzymali od nas Państwo potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres mailowy, podany w zamówieniu. W przypadku, że do przyjęcia zamówienia nie doszło, momentem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Państwa zamówienia.

2.5 Czy jest możliwość otrzymania umowy w formie pisemnej?

Dokumenty związane z umową zostaną Państwu wysłane e-mailem lub na Państwa żądanie wydrukowane i wysłane pocztą. W przypadku wysłania dokumentów pocztą możemy od Państwa zażądać zwrotu poniesionych kosztów z tym związanych.

Dokumenty związane z umową są przez nas archiwizowane. Do umowy nie mają dostępu osoby trzecie.

 

3. CENA

3.1 Czy cena na stronie Internetowej może się zmieniać?

W przypadku, że cena na Stronie Internetowej nie jest już aktualna, niezwłocznie zostaną Państwo o tym poinformowani. Na przyjęcie zamówienia nie ma wpływu zmiana ceny, do której doszło pomiędzy nadesłaniem zamówienia a jego przyjęciem z naszej strony.

W przypadku, że z naszej strony doszło do błędu technicznego przy podaniu ceny towaru, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczeniu Państwu tego towaru za cenę ewidentnie błędną, nieodpowiadającą wartości towaru.

3.2 Czy zniżki łączą się?

Zniżki nie łączą się, chyba że na Stronie Internetowej jest wskazane inaczej.

 

4. Sposoby płatności

4.1 Jakie sposoby płatności akceptujemy?

Kwotę zakupu możecie uiścić na kilka sposobów:

 • w gotówce w przypadku przesyłki za pobraniem;
 • bezgotówkowo, korzystając z płatności kartą online;
 • bezgotówkowo, za pośrednictwem przelewu na nasz numer konta.

Inne ewentualne sposoby płatności i ewentualne dodatkowe koszty są podane na Stronie Internetowej.

4.2 Kiedy nastaje termin płatności?

W przypadku przesyłki za pobraniem termin płatności nastaje w momencie odebrania towaru. Przy płatnościach bezgotówkowych termin zapłaty wynosi do 5 dni od momentu przyjęcia przez nas zamówienia. Kwota zostaje zapłacona w momencie odnotowania wpłaty na naszym koncie bankowym. Jeśli kwota nie zostanie zapłacona w terminie, mamy prawo odstąpić od umowy.

4.3 Czy możemy zażądać zaliczki lub płatności z góry?

Zwracamy uwagę, ze w myśl § 2119 ustęp 1. Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej mamy prawo zażądać wpłaty zaliczki lub całości kwoty zamówienia z góry.

4.4 Sposób wystawienia rachunku

Wraz ze złożeniem zamówienia wyrażają Państwo zgodę na wystawienie rachunku elektron zgodnie z ustawą  112/2016 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej, o ewidencji sprzedaży (wraz ze zmianami) oraz  podatkowego dokumentu elektronicznego.

 

5. SPOSOBY DOSTAWY

5.1 Jak wysyłamy towar?

Sposoby dostawy towaru wraz z cenami są podane na Stronie Internetowej. Konkretny sposób dostawy towaru można wybrać przy zamówieniu.

Przy zamówieniu zawsze będzie podana cena końcowa, na którą składa się koszt dostawy.

5.2 Kiedy towar zostanie Państwu dostarczony?

Czas dostawy jest zależny od dostępności danego towaru oraz wybranego sposobu dostawy. Nie mamy wpływu na czas dostawy, który jest zależny od zewnętrznych firm kurierskich. W przypadku problemów dotyczących czasu trwania dostawy towaru prosimy o kontakt.

Towar, który jest w magazynie, z zasady dostarczamy w ciągu 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia (przy wysłaniu towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym), ewentualnie od momentu zaksięgowania płatności na naszym rachunku bankowym.

Towar, który nie jest w magazynie, jest dostarczany najszybciej, jak jest to możliwe. O dokładnej dacie będą Państwo informowani.

Dostarczenie towaru jest rozumiane jako moment, w którym odebraliście Państwo zamówienie. W przypadku, w którym bez podania przyczyny nie odbierzecie Państwo towaru, taka sytuacja nie jest uznawana za niespełnienie obowiązku dostarczenia towaru z naszej strony ani za odstąpienie od umowy.

Prawo własności do towaru zyskują Państwo po wpłacie całej kwoty zamówienia.

5.3 Jak postępować przy odbiorze towaru?

Przy odbiorze towaru należy skontrolować, czy opakowanie nie jest naruszone. W przypadku, że zauważą Państwo nieprawidłowości, należy poinformować o tym firmę kurierską oraz nas. Odmowa odbioru towaru, którego opakowanie jest uszkodzone, jest uzasadniona.

W momencie odebrania towaru (lub w momencie, w którym towar powinien zostać odebrany, ale wbrew umowie Państwo tego nie zrobili) na Państwa przechodzi odpowiedzialność za losowe zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienie towaru.

5.4 Co dzieje się w przypadku, gdy towar nie zostanie odebrany?

Jeśli z Państwa winy towar był wysyłany wielokrotnie lub w sposób inny od wcześniej uzgodnionego, jesteście Państwo zobowiązani do zapłaty kosztów związanych z taką dostawą.

W przypadku, w którym bez podania przyczyny towar nie zostanie odebrany, mamy prawo do zwrotu poniesionych przez nas kosztów dostawy oraz magazynowania oraz dalszych kosztów spowodowanych nieodebraniem towaru.

W przypadku płatności gotówką przy wysyłce towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym wciąż mamy prawo do odstąpienia od umowy. Jeśli jednak należność została już zapłacona (w przypadku płatności z góry) wciąż mamy prawo przystąpić do sprzedaży na zasadach przepisu § 2126 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej.

 

6. Odstąpienie od umowy kupna

6.1 Jak można odstąpić od umowy?

Jako Kupujący możecie Państwo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia odebrania towaru; w przypadku, w którym zamówienie było rozdzielona na kilka części – od dnia odbioru ostatniej części zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem zalecamy wysłać na nasz adres lub za pośrednictwem maila i niezwłocznie potem wysłać zwracany towar. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz.

6.2 Jakie następstwa ma odstąpienie od umowy?

Odstąpienie od umowy jest uznawane za sytuację, w której umowa nigdy nie została zawarta.

W przypadku, w którym za Państwa zgodą został przekazany prezent, umowa o prezent traci ważność. Prezent należy odesłać wraz ze zwracanym towarem.

6.3 Jak należy zwrócić towar?

Towar należy odesłać na nasz adres do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Nie odbieramy towaru wysłanego za pobraniem, nie mamy obowiązku odebrać takiej przesyłki.

Do zwracanego towaru należy załączyć:

 • kopię dowodu dostawy i faktury (jeśli zostały wystawione) lub inny dokument potwierdzający nabycie towaru;
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wypełniony formularz lub podane informacje wymagane przez formularz) wraz z wybranym sposobem zwrotu towaru.

Nieprzedłożenie któregoś z ww. dokumentów nie powoduje, że odstąpienie od umowy nie zostanie rozpatrzone (według przepisów prawa).

6.4 Kiedy dostaną Państwo zwrot pieniędzy?

Wszystkie otrzymane przez nas pieniądze zostaną Państwu zwrócone do 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwracamy uwagę, że nie mamy obowiązku zwrócić Państwu pieniędzy przed otrzymaniem towaru lub potwierdzenia, że towar został nam odesłany.

Wraz z ceną zakupu macie Państwo prawo do zwrotu kosztów dostawy. Jeśli jednak wybrali Państwo sposób dostawy inny niż zaproponowany przez nas najtańszy sposób dostawy, zostaną Państwu zwrócone pieniądze w wysokości kwoty najtańszego sposobu dostawy.

Pieniądze zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jakim je otrzymaliśmy (jeśli w ciągu 10 dni nie zgłoszą Państwo innego sposobu lub jeśli nie narazimy Państwa na dodatkowe koszty) lub w żądanych przez Państwa sposób.

Koszty związane z odesłaniem towaru ponosicie Państwo, również w przypadku, w którym towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany standardową drogą pocztową.

6.5 Co w przypadku, w którym zwrócony towar był uszkodzony?

Odsyłany towar należy zapakować do odpowiedniego opakowania, aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia.

Jeśli odesłany towar będzie uszkodzony, zużyty lub zniszczony, odpowiadają Państwo za obniżenie jakości towaru.

6.6 Kiedy nie można odstąpić od umowy?

Zgodnie z § 1837 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej nie można odstąpić m.in. od następujących umów:

 • dostawie towaru, która została sporządzona według Państwa żądania lub dla Państwa;
 • dostawie towaru, który szybko się psuje a także towaru, które po dostarczeniu zostało bezpowrotnie zmieszane z innym towarem;
 • dostawie towaru w zamkniętym opakowaniu, który został z opakowania wyjęty i z powodów higienicznych nie jest możliwy zwrot towaru.

6.7 Kiedy my możemy odstąpić od umowy?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • nie otrzymaliśmy od Państwa pieniędzy za zakupiony towar lub nie odebrali Państwo towaru;
 • towaru nie można dostarczyć z obiektywnych przyczyn (przede wszystkim dlatego, że towaru już się nie produkuje, towar nie jest już dostarczany do Republiki Czeskiej itp.);
 • realizacja umowy stanie się obiektywnie niemożliwa lub bezprawna.

Zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani, jeśli dojdzie do którejś z ww. sytuacji.

Jeśli wpłacili już Państwo pieniądze za towar, kwota zostanie Państwu zwrócona w ciągu 5 dni od odstąpienia od umowy na wskazany przez Państwa rachunek lub na konto, z którego otrzymaliśmy płatność.

 

7. Prawa wynikające z naruszenia umowy

7.1 Państwa prawa wynikające z naruszenia umowy są zgodne z przepisami prawa (szczególnie z paragrafami 1914 do 1925, § 2099 do 2117 (w przypadku osoby fizycznej),  § 2158 do 2174 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej. Przy stosowaniu praw wynikających z naruszenia umowy przestrzegamy również Procedury reklamacyjnej dla osób fizycznych.

 

8. Dalsze informacje dla osób fizycznych

8.1 Jakie mamy uprawnienia do wykonywania czynności handlowych?

Prowadzimy sprzedaż na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności. Nasza działalność nie podlega innym zezwoleniom.

8.2 Jak rozwiązujemy konflikty?

Ewentualne konflikty rozwiązujemy za pomocą e-maila. Możecie się Państwo zwrócić do Urzędu ds. zezwoleń handlowych lub do Czeskiej Inspekcji Handlowej.

8.3 Jakie mają Państwo prawa w przypadku konfliktu konsumenckiego?

W przypadku, w którym dojdzie między nami do konfliktu dot. Umowy, możecie Państwo zgłosić konflikt konsumencki do 1 roku od momentu powstania tego konfliktu.

Alternatywnych rozwiązań dotyczących sporu możecie Państwo szukać na platfomie internetowej, która jest prowadzona przez Komisją Europejską: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9. Rejestracja na Stronie Internetowej

9.1 Jak mogą się Państwo zarejestrować na Stronie Internetowej?

Założenie konta użytkownika odbywa się poprzez rejestrację na Stronie Internetowej. Dane logowania należy chronić przed osobami trzecimi. Nie odpowiadamy za ewentualne korzystanie z konta użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią.

Informacje podane przy rejestracji powinny być prawdziwe i kompletne. Konto, w którym zostały podane nieprawdziwe dane, możemy usunąć. W przypadku zmiany danych osobowych zalecamy niezwłoczną edycję tych danych na koncie użytkownika.

9.2 Do czego służy konto użytkownika?

Za pośrednictwem konta użytkownika mają Państwo przede wszystkim możliwość złożenia zamówienia, jego śledzenie oraz zarządzać swoim kontem. Inne ewentualne funkcje konta użytkownika są zawsze określone na Stronie Internetowej.

9.3 Kiedy możemy usunąć Państwa konto?

Zwracamy uwagę, że mamy prawo usunąć Państwo konto, jeśli za jego pośrednictwem doszło do naruszenia dobrych obyczajów, przepisów prawnych lub niniejszego Regulaminu.

 

10. Ochrona praw autorskich, odpowiedzialność i korzystanie ze Strony Internetowej

10.1 Czy treść Strony Internetowej jest chroniona prawem autorskim?

Zawartość Strony Internetowej (teksty włącznie z tekstami Regulaminu zakupów, zdjęcia, obrazki, loga, oprogramowanie itp.) jest chroniona prawem autorskim lub prawem innych osób. Zawartości nie można zmieniać, kopiować, rozpowszechniać ani używać do jakichkolwiek celów bez naszej zgody lub zgody właściciela praw autorskich. Szczególnie zakazane jest bezpłatne lub odpłatne rozpowszechnianie fotografii i tekstów umieszczonych na naszej Stronie.

10.2 Odpowiedzialność i korzystanie ze Strony Internetowej

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy na Stronie Internetowej powstałe na skutek działań osób trzecich lub w działań podjętych wbrew przeznaczeniu Strony Internetowej. Korzystając ze Strony Internetowej nie można podejmować działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć  na działanie Strony Internetowej lub nadmiernie obciążać system.

W przypadku, że podczas korzystania ze Strony Internetowej dopuszczą się Państwo działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, mamy prawo ograniczyć lub zablokować Państwu dostęp do Strony Internetowej bez prawa do rekompensaty. W takim przypadku są Państwo zobowiązani do wypłacenia nam odszkodowania w pełnej wysokości za poniesione przez nas koszty, będące wynikiem Państwa działań

Zwracamy uwagę, że kliknięcie na niektóre linki na Stronie Internetowej może doprowadzić do przekierowania na strony internetowe podmiotów trzecich.

Przed potwierdzeniem złożenia zamówienia zostanie Państwu przedstawione jego podsumowanie, włącznie z ostateczną ceną (zależną od wybranego sposobu płatności i dostawy). Zalecamy kontrolę zamówienia, szczególnie typu i ilości towaru oraz adresu mailowego i dostawy. W ramach podsumowania macie Państwo ostatnią możliwość zmiany danych.“

Zamówienie zostanie potwierdzone i będzie wiążace po nacisnięciu na przycisk „Dokończyć zakup“. Dane podane w zamówieniu uznajemy za prawdziwe i kompletne. O ich zmianie prosimy nas niezwłocznie informować telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20.08.2018

 

 

 Regulamin zakupów dla przedsiębiorców i osób prawnych

Niniejszy regulamin dla przedsiębiorców i osób prawnych (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Gold Hair s.r.o., znajdującego się pod adresem www.goldhair.pl (zwany dalej „Stroną internetową”) pomiędzy:

naszą firmą:

Gold Hair s.r.o.

Karasova 1130/23

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Republika Czeska

NIP: CZ04799241

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Handlowym, prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Ostrawie (Republika Czeska), sekcja C, przegródka nr 65202;

adres do korespondencji:

Gold Hair s.r.o.

Karasova 1130/23

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Republika Czeska

Numer telefonu: +48 735 700 047

E-mail: info@goldhair.pl

dalej zwanym Sprzedawcą a przedsiębiorcą lub osobą prawną, dalej zwaną Kupującym (wspólnie dalej zwanymi „Stronami umowy“)

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin definiuje i precyzuje podstawowe prawa i obowiązki stron umowy przy zawieraniu umowy kupna czy innej umowy (dalej jako „umowa”) za pośrednictwem Strony Internetowej.

1.2 Postanowienia Regulaminu zakupów są nierozdzielną częścią umowy. Postanowienia rozbieżne od postanowień Regulaminu zakupów są możliwe do uzgodnienia w umowie. Takie postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu zakupów. Brzmienie Regulaminu zakupów Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać. Prawa i obowiązki zawsze wynikają z brzmienia Regulaminu, który był ważny w momencie podjętych przez Państwa działań handlowych. Prawa i obowiązki stron umowy dalej wynikają z Procedury reklamacyjnej dla przedsiębiorców i osób prawnych, zasadami Polityki prywatności oraz warunkami określonymi na Stronie Internetowej, zwłaszcza podczas zawierania umowy. W sprawach niewymienionych w niniejszej umowie przestrzega się przepisów prawa, zwłaszcza  ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej., z późniejszymi zmianami (zwany dalej „kodeksem cywilnym").

1.3 Niniejszy Regulamin zakupów dotyczy przedsiębiorców i osób prawnych, dla osób fizycznych nie ma on zastosowania. Umowy zawierane z osobami fizycznymi podlegają Regulaminowi dla Konsumentów (osób fizycznych).

1.4 Prawo własności do towaru zyskują Państwo po wpłacie całej kwoty zamówienia.

1.5 Poprzez złożenie zamówienia Kupujący potwierdza, że zaznajomił się z postanowieniami tego Regulaminu i wyraża na nie zgodę.

1.6 Kupujący powinien skontrolować substancje i materiały, które zawiera towar. Za reakcje alergiczne czy inne komplikacje zdrowotne spowodowane używaniem danego towaru Sprzedawca nie odpowiada.

1.7 Towarem sprzedawanym za pośrednictwem Strony Internetowej są ludzkie włosy. Zgodnie z 112 Kodeksu Cywilnego Republiki Czeskiej (wymienionym w punkcie 1.3) włosy ludzkie są rzeczą ruchomą, która może zostać przekazana dalej jako zapłata, w tym przypadku sprzedaż towaru nie jest w żaden sposób ograniczona.

 

2. Zamówienie i zawarcie umowy

2.1 Na Stronie Internetowej jest umieszczony spis towarów włącznie z opisem głównych właściwości pojedynczych produktów. Prezentacja towaru na Stronie Internetowej ma charakter jedynie informacyjny, nie jest to przedstawienie towaru w myśl przepisów 1732 ustęp 2. Kodeksu Cywilnego. Dla zawarcia umowy jest konieczne nadesłanie przez Kupującego zamówienia zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu oraz przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia.

2.2 Kupujący powinien złożyć zamówienie pośrednictwem Strony Internetowej (poprzez wypełnienie formularza) lub w sposób uzgodnione przez strony umowy. Zamówienie musi zawsze zawierać dokładną pełną nazwę zamawianego towaru (ewentualnie numer towaru), ilość towaru, wybrany sposób płatności i dostawy, dane osobowego Kupującego (imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, adres dostawy, numer telefonu lub adres mailowy. Kupujący powinien potwierdzić, że jest przedsiębiorcą lub osobą prawną za pomocą podania Numeru Identyfikacji Podatkowej.

2.3 Sprzedawca nie jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymanego zamówienia. Niepotwierdzone zamówienie nie jest dla Sprzedawcy wiążące. Sprzedawca ma prawo zweryfikować zamówienie w przypadku wątpliwości co do autentyczności i powagi zamówienia. Sprzedawca ma prawo do niezrealizowania niezweryfikowanego zamówienia.

2.4 Umowa jest zawarta w momencie, w którym Sprzedawca wysyła Kupującemu potwierdzenie o przyjęciu zamówienia.

2.5 W przypadku rozwiązania umowy ze strony Kupującego, Sprzedawca ma prawo do pobrania opłaty za anulowanie zamówienia w wysokości 50% ceny zamówionego towaru. Jeśli Sprzedawca już poniósł koszty związane z realizacją umowy, należy mu się także rekompensata w całości kwoty tych kosztów.

 

3. Dostawa

3.1 Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar Kupującemu w uzgodniony wcześniej sposób, zapakowany w odpowiedni sposób, z załączonymi potrzebnymi dokumentami. Dokumenty są sporządzone w języku czeskim, chyba że umowa stanowi inaczej.

3.2 Na podstawie porozumienia stron umowy Sprzedawca ma prawo zagwarantować Kupującemu dostawę towaru i ubezpieczenie tego towaru na cza transportu. Koszt dostawy i ubezpieczenia powinien ponieść Kupujący, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy. Za dostawę towaru uznaje się przekazanie towaru pierwszemu dostawcy. Po odbiorze towaru na Kupującego przechodzi odpowiedzialność za losowe zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienie towaru.

3.3 Przy odbiorze towaru Kupujący powinien skontrolować, czy opakowanie nie jest naruszone i ewentualne nieprawidłowości zgłosić dostawcy. Należy spisać protokół o nieprawidłowościach. Jeśli nie zostanie sporządzony protokół, Kupujący traci prawo do reklamacji związanej z naruszonym opakowaniem.

3.4 Niezwłocznie po odbiorze towaru Kupujący powinien skontrolować towar, w szczególności powinien sprawdzić ilość towaru i jego kompletność. W przypadku, że zamówienie jest niekompletne lub nieprawidłowe, Kupujący powinien natychmiast poinformować o tym Sprzedawcę, najpóźniej do 2 dni od odbioru towaru. Kupujący powinien w odpowiedni sposób udokumentować, co nie zgadza się w zamówieniu , następnie powinien wysłać dokumentację Sprzedawcy razem z oświadczeniem wady.

3.5 Brak odbioru towaru przez Kupującego nie jest uznawany za podstawę do zwrotu pieniędzy w pełnej wysokości.

 

4. Płatność

4.1 Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówienie poprzez sposoby wymienione na Stronie Internetowej lub w poniższy sposób indywidualnie ustalony przez strony umowy:

 • bezgotówkowo po otrzymaniu towaru za pomocą przelewu na rachunek bankowy na podstawie faktury, z terminem płatności wymienionym na fakturze.

Sprzedawca ma prawo odmówić tego sposobu płatności. Ten sposób płatności jest skierowany głównie do stałych klientów. Jeśli w umowie nie jest określone inaczej, do towaru jest załączona faktura łącznie z listem przewozowym.

4.2 W przypadku przesyłki za pobraniem termin płatności nastaje w momencie odebrania towaru. Przy płatnościach bezgotówkowych termin zapłaty wynosi do 5 dni od momentu przyjęcia zamówienia, chyba że strony umowy uzgodnili inaczej. Kwota zostaje zapłacona w momencie odnotowania wpłaty na naszym koncie bankowym

4.3 W przypadku niedotrzymania terminu spłaty może zostać naliczona opłata w wysokości 0,5% kwoty zamówienia za każdy dzień spóźnienia, Nie dotyczy to prawa Sprzedawcy do rekompensaty za szkody, które ze względu na spóźnienie w spłacie poniósł Sprzedawca.

4.4 W przypadku opóźnień Kupującego w spłacie kwoty zamówienia, Sprzedawca ma prawo wstrzymać dalszą dostawę zamówionego towary aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązań przez Kupującego.

4.5 Płatność możliwa jest w złotych polskich.

 

5. Odstąpienie od umowy

5.1 Do czasu odbioru towaru przez Kupującego Sprzedawca prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu kwotę, którą Kupujący już uiścił, za pomocą przelewu bankowego na podany rachunek lub na rachunek, z którego kwota została zapłacona w przypadku, jeśli do 5 dni od odstąpienia od umowy Kupujący nie poda innych danych do przelewu.

5.2 Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, jeśli Kupujący spóźni się z zapłatą za towar ponad 4 tygodnie. Jednocześnie w tym przypadku Sprzedawca ma prawo do naliczenia opłaty karnej za anulowanie zamówienia w wysokości 50% ceny zamawianego towaru.

5.3 Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji, w której Sprzedawca spóźnia się z dostawą zamówionego towaru więcej niż 4 tygodnie.

5.4 Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy, jeżeli towar został dostarczony prawidłowo, w terminie i bez wad.

5.5 Odstąpienie od umowy musi zostać sporządzone pisemnie, w przypadku umów zawartych przez Internet – również drogą elektroniczną. Odstąpienie od umowy nabiera mocy poprzez doręczenie oświadczenia odstąpienia od umowy stronie umowy.

5.6 Jeśli do towaru został załączony prezent, odstąpienie od umowy powoduje utratę ważność umowy o darowiźnie.

 

6. Prawa wynikające z naruszenia umowy

6.1 Warunki skorzystania z praw wynikających z naruszenia umowy są określone w Procedurze reklamacyjnej dla przedsiębiorców i osób prawnych.

 

7. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz polityki handlowej Sprzedawcy

7.1 Przy zawieraniu umowy mogą zostać przekazane Kupującemu informacje, które są uznawane za tajne lub ich tajność wynika z ich właściwości. Kupujący zobowiązuje się te informacje:

 • przechowywać jako tajne;
 • nie przekazywać ich bez zgody osobom trzecim;
 • nie używać ich do celów innych niż wskazanych w umowie;
 • nie używać ich w żadnych, szkodliwych celach.

7.2 Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie bez zgody tworzył kopii dokumentów przekazanych mu przez Sprzedawcę.

 

8. Rejestracja na Stronie Internetowej

8.1 Założenie konta użytkownika odbywa się poprzez rejestrację na Stronie Internetowej. Dane logowania Kupujący powinien chronić przed osobami trzecimi. Nie odpowiadamy za ewentualne korzystanie z konta użytkownika przez nieuprawnioną osobę trzecią.

8.2 Informacje podane przy rejestracji powinny być prawdziwe i kompletne. Konto, w którym zostały podane nieprawdziwe dane, możemy usunąć. W przypadku zmiany danych osobowych zalecamy niezwłoczną edycję tych danych na koncie użytkownika.

8.3 Za pośrednictwem konta użytkownika Kupujący ma prawo przede wszystkim możliwość złożenia zamówienia, jego śledzenie oraz zarządzania swoim kontem. Inne ewentualne funkcje są zawsze określone na Stronie Internetowej.

8.4 Zwracamy uwagę, że mamy prawo usunąć konto Kupującego, jeśli za jego pośrednictwem doszło do naruszenia dobrych obyczajów, przepisów prawnych lub niniejszego Regulaminu.

 

9. Ochrona praw autorskich, odpowiedzialność i korzystanie ze Strony Internetowej

9.1 Zawartość Strony Internetowej (teksty włącznie z tekstami Regulaminu zakupów, zdjęcia, obrazki, loga, oprogramowanie itp.) jest chroniona prawem autorskim lub prawem innych osób. Zawartości Kupujący nie może zmieniać, kopiować, rozpowszechniać ani używać do jakichkolwiek celów bez naszej zgody lub zgody właściciela praw autorskich. Szczególnie zakazane jest bezpłatne lub odpłatne rozpowszechnianie fotografii i tekstów umieszczonych na naszej Stronie.

Nazwy i oznaczenia produktów, usług i firm mogą być chronione prawem należącym do właścicieli tychże.

9.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy na Stronie Internetowej powstałe na skutek działań osób trzecich lub w działań podjętych wbrew przeznaczeniu Strony Internetowej. Korzystając ze Strony Internetowej Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie Strony Internetowej lub nadmiernie obciążać system.

W przypadku, że podczas korzystania ze Strony Internetowej Kupujący dopuści się działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, mamy prawo ograniczyć lub zablokować Kupującemu dostęp do Strony Internetowej bez prawa do rekompensaty. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do wypłacenia nam odszkodowania w pełnej wysokości za poniesione przez nas koszty, będące wynikiem działań Kupującego.

Zwracamy uwagę, że kliknięcie na niektóre linki na Stronie Internetowej może doprowadzić do przekierowania na strony internetowe podmiotów trzecich.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1 Jeśli w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej lub zawarta umowa zawiera elementy prawa międzynarodowego, stronu umowy wyrażają zgodę na to, że podlegają pod przepisy czeskiego prawa (za wyjątkiem międzynarodowych aktów prawnych ONZ dotyczących międzynarodowego zakupu towarów).

10.2 W przypadku, że niektóre postawienia niniejszego Regulaminu są nieważne, bezskuteczne lub nie mają zastosowania (lub takie się staną), należy kierować się przepisami, których sens jest najbardziej zbliżony do tych postanowień. Nieważność, bezskuteczność lub brak zastosowania jednych postanowień nie wpływa na ważność innych postanowień. Brzmienie Regulaminu można zmieniać lub uzupełniać jedynie w pisemnej formie.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20.08.2018 .

 

99% dostępnych produktów

99% dostępnych produktów

Ponad 1000 produktów

Ponad 1000 produktów

Dostawa od 10.50 zł

Dostawa od 10.50 zł

10 lat na rynku

10 lat na rynku

Profesjonalne doradztwo

Profesjonalne doradztwo

Pliki cookie pomagają nam osiągnąć Wasze zadowolenie. Pliki cookie pomagają nam kontrolować zawartość strony i reklamy, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Więcej informacji